Kunder

Vändare av olika utföranden och annan utrustning har levererats till bl.a:

TetraPak, Skoghall

Uddeholms AB, Hagfors

BE Group, Norrköping

ABBA, Kungshamn

Tibnor, Karlstad

Cellcomb, Säffle

Nords International AB, Molkom

Calamo AB, Molkom

Valmet, Karlstad

Autofric AB, Hagfors

Eurenco Bofors AB, Karlskoga